Náhradní rodinná péče

Osvojení, pěstounská péče a další rodinné formy náhradní péče

Dlouhodobá příprava dětí v ústavní péči na samostatnost

Dlouhodobá příprava dětí (mladých lidí) v dětských domovech Plzeňského kraje na samostatný život
Mgr. Věra Šašková

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/dlouhodoba-priprava-deti.html&comment=34

"Kolik hlav, tolik pohledů na reformu péče o děti"

Druhé číslo Edice Otvíráme
k přečtení zde
http://www.terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/

Ďalší kurz pre budúcich profesionálnych rodičov

Po úspešnom ukončení prvého tohtoročného kurzu pre budúcich profesionálnych rodičov dávame na známosť termín jesenného kurzu.

Služby pro náhradní rodiny

Náhradní rodiny potřebují podporu služeb
Mgr. Jaroslava Máliková

Služby pro náhradní rodiny jsou potřeba
Arie Farnam

Texty k přečtení na http://www.cijedite.cz/?nav=temata/

Cesta dětí z ústavu do pěstounské péče

Reportéři ČT
Vysíláno 2.4.2012, 11 min.
Ke shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/2124528012...

Stovky rodín s deťmi dostanú odborné služby akreditovaných subjektov

Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately si vybrali už po 7.krát najvhodnejšie odborné služby ponúkané prostredníctvom akreditovaných subjektov.

Práce pěstounky mě naplňuje radostí

Alena Rejsová, pěstounka

"Ageing out of care", mezinárodní analýza

Organizace SOS dětské vesničky publikovala mezinárodní analýzu "Ageing out of care" mapující situaci mladých lidí odcházejících z náhradní rodinné péče v Evropě a Střední Asii, dohromady 13 zemí.

Celý text v angličtině dostupný zde:
http://www.sos-childrensvillages.org/About-us/Library/Pages/Ageing-out-o...

Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

Prní číslo Edice Otvíráme vydávané za podpory Nadace Terezy Maxové s názvem
Pěstoun jako střed světa bez ústavních zdí

K přečtení zde http://www.terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/

Katalog služeb NNO poskytujících služby v oblasti náhradní rodinné péče

Katalog neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí v České republice
aktualizace únor 2011

Katalog vznikl v roce 2010 v rámci projektu Komunikační mosty Informačního střediska Mikuláš

http://www.mikulasops.cz/komunikacni-mosty

Budování identity dítěte – nejtěžší výchovný úkol v moderní společnosti

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., MPSV 2006

„Kniha života" je zde zmíněna jako jeden z nástrojů, po kterém mohou náhradní rodiče sáhnout.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7711 - zde je také k dispozici "Album" , návod, jak může "kniha života" vypadat.

Nejčastější problémy při výchově dětí v náhradní rodinné péči

Bc. Marcela Prchalová, DiS.
Bakalářská práce, PF MU, 2008

K přečtení zde http://is.muni.cz/th/174231/pedf_b/

Sourozenecké vztahy v pěstounských rodinách

Bc. Simona Jelečková
Bakalářská práce, FF MU, 2011

K přečtení zde http://is.muni.cz/th/342091/ff_b/

Průvodce pojištěním pěstounů a dětí v jejich péči

Amalthea, o.s.

Kdo je to ten „Pěstoun“?

Mgr. Monika Semerádová, sociální pracovnice, Amalthea o.s.

Pracuji s pěstouny téměř pět let jako doprovázející sociální pracovnice. Troufnu si tedy říct, že už tuším, kdo je to pěstoun.
Kdo ale pěstouny nezná, co si může udělat za obrázek z toho co kolem sebe slyší? Někdy to vyznívá, že je pěstoun nějaký nadčlověk, skoro svatý, oplývající nekonečnou láskou a dobrotou. Jindy že je to podivín s úchylnými sklony. Nebo snad zlatokop, co objevil snadný způsob, jak vydělat peníze?
Dočtete se co o pěstounech autorka slýchává, jak je sama zná a to včetně případů z praxe.

Syndikovat obsah