Systém ochrany dětí

Interaktivní on-line katalog životních situací - pomocník nejen pro sociální pracovníky (Kampaň "Právo na dětství")

http://katalog.pravonadetstvi.cz/

Návrh optimalizace systému řízení ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti

Sociofaktor, s.r.o.

88 priorít na ochranu detí v regiónoch v roku 2015 zabezpečia akreditované subjekty

Slovensku a jeho 46 štátnym oddeleniam sociálnoprávnej ochrany detí pomôžu pri podpore rodín aj v roku 2015 akreditované subjekty.

Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi

Sociofaktor

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb

Miloslav Macela

Autor hodnotí finanční dopady opatření v transformaci systému péče o ohrožené děti a srovnává náklady vynakládané z veřejných rozpočtů na jednotlivé typy služeb pro děti - ústavní zařízení, pěstounskou péči a náklady na preventivní práci s rodinami.

Převzato z periodika Obec a finance č. 1/2014 s laskavým svolením šéfredaktora

O peníze až v první řadě

Marcela Tobiášová

Právo na dětství

www.pravonadetstvi.cz

Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi

Systém péče o ohrožené děti je stále o institucích, nikoli o rodině

Ačkoli se ochránce v zařízeních nesetkal s případy týrání nebo vysloveně špatného zacházení, znovu musí konstatovat, že celý systém péče je komplikovaný a péče je příliš institucionovaná. Chybí preventivní péče, práce s rodinou, užší spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a sociální služby.

Mapy ohrožení dětí a rodin v ČR

Sociodemografická analýza

SocioFaktor, s.r.o., 2013

Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi.

Celá nalýze je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf

Správa ombudsmanky o dodržiavaní práv detí, ktoré žijú v reedukačnom centre

Aktuálna správa z prieskumu dodržiavania základných práv a slobôd detí v reedukačnom centre vyzerá znepokojivo.

Národný akčný plán pre deti Slovenska na roky 2013- 2017 .

"Akčný" dokument, ktorým sa budú riadiť rezorty a iné subjekty Slovenska v oblasti ochrany detí je schválený.

Profesionální náhradní výchova v rodině aneb výhody a nedostatky profesionálního rodičovství na Slovensku

Bronislava Halašová , bakalářská práce
2012, KSocPed PdF MU

Zpráva ombudsmana z návštěv kojeneckých ústavů

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv zdravotnických zařízení poskytujících péči ohroženým dětem do 3 let, 2013

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a RNDr. Hana Kuželová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013
Doprovodný text k publikaci Vývojová psychologie pro sociální práci.

Syndikovat obsah