Blog uživatele Tereza

Odborníci 26 NNO vzkazují: Podporujeme změny v systému péče o ohrožené děti

Tisková zpráva k tiskové konferenci 15.2.2012 - celé znění v příloze

Odborníci z 26 nestátních neziskových organizací veřejnosti a zástupcům odpovědných státních institucí vzkazují:
Podporujeme změny v systému péče o ohrožené děti v ČR vedoucí k tomu, aby tyto děti nemusely vyrůstat v ústavní péči. Pokud již musí dojít k odebrání dítěte z prostředí vlastní rodiny, a dítě nemůže zůstat ani v péči širší rodiny, jednoznačně preferujeme pěstounskou péči jako možnost první volby při rozhodování, do jaké formy náhradní péče dítě umístit. Chceme tedy společně s dětmi, jejich rodinami a s kolegy z ústavních zařízení i z terénu hledat cesty, jak zajistit nejlepší zájem každého dítěte. Jsme si jisti, že společnými silami se to podaří.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně prošla prvním čtením

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejíž účinnost je navrhována od 1. července 2012, prošla ve Sněmovně prvním čtením.
Více na
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Snemovna-O-ohrozene-deti-by-se-mel...
http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/72-novela-zakona-o-socialn...

Výzva k aktivnímu zapojení do transformace systému péče o ohrožené děti

Amalthea, o.s. vyzývá k dalším aktivitám a spolupráci všech zainteresovaných subjektů, k šíření dobré praxe, k šíření dobrých zkušeností jako reakci na aktuální mediální dění v oblasti péče o ohrožené děti, na množící se články a iniciativy napadající smysluplnost pěstounské péče a její kvalitu, články, které téměř vylučují možnost, že by se transformace systému mohla a měla podařit.

Text výzvy najdete v příloze.

Reakce na zveřejnění fotografií z Dětského centra

Děti nejsou věci

Redakce Čí je dítě? se rozhodla reagovat na zveřejnění fotografií dětí z Dětského centra při Thomayerově nemocnici v magazínu MF DNES a na následnou aukci na zpravodajském portále iDnes.cz.

Text vyjádření najdete na http://www.cijedite.cz/images/verze_ke_zverejneni_2.pdf

KUCHAŘKA OD NATAMY

KUCHAŘKA OD NATAMY aneb METODICKÉ LISTY A PŘÍBĚHY Z PRAXE V OBORU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, Petra Vrtbovská

Natama vydává užitečnou metodickou příručku pro nadcházející transformaci systému péče o ohrožené děti. Osm let pilotního projektu, zkušenosti a propracované metodické listy jsou inspirací i radou, jak realizovat profesionální pěstounskou péči v České republice.
Publikace je velice praktická, autorka sdílí se čtenáři know-how Natamy s cílem rozvíjet a podpořit dobrou praxi v České republice v době velkých změn. Všechny postupy odpovídají záměrům a cílům nového systému péče.
Knihu můžete objednat na info@natama.cz

Pěstounská péče v časopise Nový prostor

Téma časopisu Nový prostor, č.381 zní "Mimo rodinu".

"Děti, které nepláčou" je obsáhlý rozhovor s Chrisem Gardinerem, pěstounem, členem výboru IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče), mezinárodně uznávaným expertem na náhradní rodinnou péči.
http://novyprostor.cz/clanky/381/deti-ktere-neplacou.html

V ČR chybí standardy pro oblast pěstounské péče

Účastníci specializovaného dlouhodobého kurzu Využití zkušeností z Velké Británie při rozvoji vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a práce s ohroženou rodinou, který zaštiťuje o.s. Člověk hledá člověka ve spolupráci s British Association for Adoption & Fostering (BAAF), se již podruhé setkali v lednu 2010.
Hlavním tématem čtyř dnů s anglickými lektory byl tentokrát proces náboru pěstounů, posouzení žadatelů, přípravy pěstounů a výběru pěstounů pro konkrétní dítě.

Konec dětské chudobě - konference Eurochild

Konec dětské chudobě - hlavní moto konference org. Eurochild, která proběhla 11.-13.11.2009 na Kypru

Odkaz na průvodní řeč eurokomisaře Vladimíra Špidly v angličtině
http://www.youtube.com/watch?v=KXcPOgwxhRk

Hlavním apelem koference členů org. Eurochild byla nutnost vedení evidence uplaňování Úmluvy o dětských právech v praxi jednotlivých zemí, zejména vzhledem k blížícímu se roku 2010, Evropského roku boje proti chudobě a sociální exkluzi.
Dále v kontextu dlouhodobého cíle EU - redukovat dětskou chudobu v evropských zemích o 50% do konce roku 2015.

Syndikovat obsah