Blog uživatele Tereza

Slovo exministryně

Změny v systému náhradní péče pro děti bez rodičů byly často kritizovány, ale skutečnost je více než dobrá. Žádné zhroucení náhradní péče, naopak výrazně více dětí prožívá své první roky v pěstounských rodinách.

Striová, M.: "Děti, které se rodí v srdci"

Příběh adoptivní a pěstounské maminky

Informace z druhého kulatého stolu Metodiky práce v NRP

Již druhé setkání u „kulatého stolu“ na téma „Metodiky práce v náhradní rodinné péči“ se uskutečnilo 17. 6. 2013 v CEELI Institutu v Havlíčkových sadech. Účastníci byli seznámeni s vývojem a dílčími výsledky projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, byly představeny principy metodiky a způsob hodnocení a výběru metodik dobré praxe pro další šíření, PhDr. M. Macela představil záměry MPSV v metodické podpoře náhradní rodinné péče a roli organizací občanského sektoru v metodické práci.

Náhradní rodiče a trh práce (projekt Asociace náhradních rodin ČR)

Klíčovými aktivitami jsou příprava pěstounů na přechodnou dobu, průběžné vzdělávání náhradních rodičů, vzdělávání rodičů pro uplatnění na trhu práce a vyškolení lektorů pro budoucí školení.
Projekt přichází s myšlenkou využití velkého potenciálu a zkušeností náhradních rodičů v kombinaci se školením (78 hodin), které může významně přispět k jejich uplatnění na trhu práce, např. jako asistentů, poradců v jiných náhradních rodinách či odborných organizacích.

MPSV zahájilo školení školitelů programu PRIDE

Mezinárodní seminář, který proběhl v Praze ve dnech 9. a 10. 5. 2013, představil školící program PRIDE odborné české veřejnosti.
PRIDE (z anglického Parents Resources for Information Development and Education) je komplexní systém pro nábor, výběr, přípravu a následné vzdělávání náhradních rodičů, vyvinutý v USA.
Současně byl zahájen dlouhodobí školící program vybrané skupiny budoucích školitelů školitelů, tzv. Master Trainers pro Českou republiku a to pod vedením zahraničních lektorů - Rob van Pagée (Holandsko) a Zeljka Burgund (Srbsko).

AC Sparta Praha pomáhá hledat rodiče

AC Sparta Praha se rozhodla k příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. května) věnovat ligové utkání s FK Mladá Boleslav pěstounským rodinám. Klub z Letné se připojí ke kampani Hledáme rodiče, která má kromě vyhledávání a získávání nových pěstounů zvýšit povědomí o náhradní rodinné péči. Snaží se také o zvýšení společenské prestiže pěstounských rodin.

"Kde spí děti" - série fotografií dětí a jejich pokojíčků z různých koutů světa

"Where Children Sleep" (Kde spí děti) je dílo fotografa s anglickým původem Jamese Mollisona.
27 fotografií - vždy portrétu a pokoje či místa z různých zemí světa - USA, Mexika, Brazílie, Israele, Itálie, Keňy, Číny, Nepálu, Spojeného království, Senegalu, Lesotha a Indie a dalších.
Rozdíly bijí do očí - pyšná matka malé Kay z Japonska utratí 1.000 dolarů měsíčně jen za dívčí šaty, Bilal je beduínský chlapec, který přespává venku a hlídá s otcem stádo koz, nepálská dívka Indira pracuje od svých tří let v granitových dolech,..

Letní dům, o.s. pomáhá mladým lidem z DD hledat zaměstnání

„Spolu do zaměstnání“, tak se jmenuje projekt pražského občanského sdružení Letní dům, které dlouhodobě pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů.

Náhradní rodinná péče v pořadu Super máma

V pořadu TV 5, Super máma 17.díl www.petka.cz
Hosté Věduna Bubleová, ředitelka a paní Alena Vávrová, vedoucí sociální pracovnice ze Střediska náhradní rodinné péče, o.s.
Prezentace projektu Adopce.com
Vysíláno 28.1.2013

http://www.petka.cz/porady/supermama/supermama-71/

---------------------------
http://www.adopce.com
http://www.adopce.com/aktuality/prezentace-nahradni-rodinne-pece-a-proje...

13. ročník veřejné sbírky „Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny“ (Rozum a cit, o.s.)

Ve dnech 20.3. - 21. 3.2013 pořádá Nadační fond Rozum a Cit již 13. ročník veřejné sbírky „Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny“.

Vzniká Centrum podpory pro NRP, o.p.s.

Centrum podpory náhradní rodinné péče, o.p.s je novým projektem realizovaným od roku 2012 mezi Střediskem náhradní rodinné péče, o. s. a Nadací Sirius.
Hlavním důvodem vzniku je zajištění systematického a komplexního řešení a zkvalitnění metod práce v oblasti NRP. Dalším cílem je získat a udržet vysoké know-how v dané oblasti a zavést příklady dobré praxe z českého i zahraničního výzkumu pro obecné užití v ČR.

Centrum podpory pro náhradní rodinnou péči by mělo hledat nejlepší praxi nebo metodu práce pro danou oblast a po nalezení ji šířit v ČR.

Cairns, K.: "Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem"

Kampaň "Hledáme rodiče" - Nadační fond J&T

Katalog publikací Střediska NRP

Kompletní katalog dosud vydaných publikací Střediska náhradní rodinné péče
http://www.nahradnirodina.cz/katalog_publikaci_strediska_nrp.html

V souvislosti s přijetí novely zákona o sociálně - právní ochraně č. 359/1999 Sb. se budou tři publikace aktualizovat a tím se posune jejich dodání nejdříve na březen 2013. Jedná se o Základní informace o náhradní rodinné péči, Základní informace o osvojení (adopci) a Základní informace o pěstounské péči a péči poručíka.

Syndikovat obsah