Blog uživatele Tereza

Novela z. o. soc.právní ochraně dětí v dalším čtení

V úterý 5.6.2012 byla zahájena 40. schůze Poslanecké sněmovny, v rámci které je naplánováno mj. i druhé čtení Novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon bude projednán ve znění se zapracovaným komplexním pozměňovacím návrhem, kterým byly shrnuty připomínky především odborné veřejnosti.

Zdroj http://www.psp.cz
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=2&O=6&PT=U&N=1&F=H&RA=20&tt=1
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=40

Běh pro život vyvrcholí 23.6. v Praze

Pátý ročník Běhu pro život 2012, který má za cíl pomoci náhradním rodinám, vyvrcholí v Praze startem v 15 hodin s bohatým doprovodným programem. Výtěžek akce, která probíhá v několika městech České republiky, bude použit jednak na vytipování a proškolení rodin vhodných pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu, jednak na finanční podporu náhradním rodinám.

Více informací na webových stránkách projektu Nadačního fondu Tesco
www.behprozivot.cz

D. Zezulová: "Domov je místo, odkud tě nevyhodí"

21. května vyšlo v nakladatelství Smart Press druhé doplněné vydání knihy s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí …ani když vyrosteš, autobiografický příběh pěstounky Dagmar Zezulové a její rodiny.

Každých 22 minut je ve Velké Británii potřeba pěstounská rodina

Britská organizace Fostering Network přichází se zjištěním, že každých 22 minut je ve Velké Británii potřeba nová pěstounská rodina či pěstoun.
S cílem rozšířit zájem o pěstounskou péči byla spuštěna webová stránka
http://www.22minutes.org.uk/

D. Zezulová: "Pěstounská péče a adopce"

Glass, Cathy: "Rozbitá"

AKČNÍ PLÁN k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí schválen

Vláda na svém zasedání schválila Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015.
Akční plán navazuje na již schválený dokument Národní strategie ochrany práv dětí, který byl schválen vládním usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012
Tisková zpráva ze dne 13.4.2012 v příloze.

L. Janáková: "Sama bych se v nebi bála"

O prvních dvou dětech, které přišly do její rodiny, napsala Ludmila Janáková knihu Dary se přece nevracejí. Volné pokračování této knihy je o třetí holčičce, která přišla do rodiny ve svých pěti letech.
Eliška byla od začátku dítětem se zvláštními projevy a trvalo dlouho, než jí byla stanovena diagnóza. Právě o hledání diagnózy, o sžívání s Eliškou a o tom, jak se dítě s deprivací a s handicapem může projevovat a jak může obohacovat své blízké, je kniha Sama bych se v nebi bála.
------------------------------------------

Zájemců o pěstounství je v ČR překvapivě hodně - průzkum Nadace J&T

Počet zájemců o pěstounství je dostatečný, zjistil průzkumu veřejného mínění „Češi a pěstounská péče 2012“, který si zadal Nadační fond J&T. Výsledky byly prezentovány na semináři 2.dubna 2012.

Tisková zpráva a prezentace výsledků výzkumu "Češi a pěstounská péče 2012" v příloze

Sluníčkový den, NF Rozum a Cit

Ve dnech 26.3.-29. 3. pořádal Nadační fond Rozum a Cit, který slaví již 15. let činnosti,
veřejnou sbírku pod názvem Sluníčka pro opuštěné děti.

Ve 45 městech ČR nabízelo více jak 1 000 studentů ke koupi magnetku nebo placku za 30 Kč. Výtěžek jeurrčen dětem v náhradní rodinné péči na vzdělávání, výukové pomůcky, vybavení pokojíčků, asistenční službu k handicapovaným dětem, rehabilitační a kompenzační pomůcky handicapovaným dětem a sociálně slabým rodinám, především prarodičům - pěstounům.

Žádost o zapojení do výzkumu o pěstounské péči

Převzato z http://www.pestouni.cz/pestouni/aktuality/cz/344/zadost-o-zapojeni-do-vy...

Katedra psychologie FF UP, Olomouc, ve spolupráci s o.s. ISIS

nabízí možnost zapojení se do výzkumu, který má přinést poznatky o zkušenostech a názorech lidí, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. Cílem je získat co nejvíce poznatků o průběhu, problémech a přínosu pěstounské péče se zaměřením hlavně na tyto otázky:

Jak dospělí, kteří vyrostli v pěstounské rodině, zpětně hodnotí její význam pro svůj život;
Jak vnímají svou biologickou rodinu;

Reakce na stanovisko Vědecké rady České lékařské komory

Občanské sdružení Amalthea reagovalo na stanovisko vydané Vědeckou radou České lékařské komory (VR ČLK) k plánované transformaci ústavních zařízení pro děti do 3 let.
K reakci se připojilo dalších 17 organizací , které podporují vlastní či náhradní rodiny a usilují o to, aby děti, zvláště ty nejmenší, mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Osobní podporu vyjádřily i další osobnosti z řad lékařů, psychologů, bývalých i současných zaměstnanců dětských domovů pro nejmenší děti.
K přečtení v příloze.

Vyjádření odborníků k aktuálním otázkám péče o děti do 3 let

Dne 21.12.2011 byl panu premiérovi, ministrovi zdravotnictví a ministrovi práce a sociálních věcí vyjádření, které je možné stáhnout v příloze.

Během ledna a února 2012 jsme postupně obdrželi odpovědi na toto vyjádření. S jejich obsahem je také možno se seznámit v příloze.

Organizace na pomoc dětem varují: V Česku není dost pěstounských rodin

Vybrané odkazy zveřejněné 15.2.2012

Organizace na pomoc dětem varují:
V Česku není dost pěstounských rodin

Rozhovor s R. Černou (Amalthea, o.s.),
P. Kubíčkem (Česká lékařská komora)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/164515-v-cesku-neni-dost-pestoun...

Syndikovat obsah