Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Základy facilitace (Velký vůz Sever, Praha)

XVI. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ - „Vztahy a vazby dítěte v NRP a v ÚV“ (Triáda, Brno)

21.09.2016
22.09.2016

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ

Místo: Brno, Údolní 39,
Kancelář veřejného ochránce práv, sál Otakara Motejla

OSOBNÍ ZKUŠENOST S ADOPCÍ - ptejte se mne, na co chcete (T. N. Štolbová, Brno)

08.10.2016

MÍSTO KONÁNÍ: Brno, Sluneční dům, Trávníky 31, Černá Pole

Příběhy, které pomáhají

Databáze "příběhů, které pomáhají" pro děti, pro práci s dětmi a rodinami
http://www.velkyvuz-sever.cz/?page_id=2147
Veronika Lošťáková

Průvodce dítěte pěstounskou péčí - Komiks pro děti

Jednoduchý materiál pro děti k pochopení pěstounské péče a co je v ní čeká. Komiks je složen ze dvou příběhů Honzy a Petry, informací, odchodové kartičky při separaci. Určen dětem z ohrožených rodin a dětem v dětských domovech.

Pedagogická fakulta UK hledá adoptivní a pěstounské rodiče a děti do výzkumu

Spolupráce na výzkumném projektu „Analýza specifik výchovných problémů u dospívajících v náhradní rodinné péči“
Mgr. Hana Novotná - kontaktní osoba
vyzkum2016@gmail.com, tel. 777 019 026

Budování identity – mluvme o biologické rodině dítěte - zážitkový seminář (Praha)

14.06.2016

Místo konání: Praha 4 – Nusle, Na Zámecké 7

Úvod do problematiky vztahové vazby (attachmentu) – zážitkový seminář (Praha)

22.06.2016

Místo konání: Praha 4 – Nusle, Na Zámecké 7

Život v příběhu - autorská kniha dětí z NRP

Kniha vytvořená dětmi z náhradní rodinné péče. Děti zde vypráví své osobní příběhy a nechávají vzkazy dospělákům a ostatním dětem s podobným osudem.

21. seminář o plnění Úmluvy OSN o právech  dítětev  ČR  

05.04.2016

Senát Parlamentu ČR, Frýdlantský  salónek, Praha 1, Valdštejnské nám. 4

Děti a domácí násilí (LOCIKA, Praha)

31.03.2016

Konference věnovaná novým perspektivám práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím, registrace zdarma od 22.2.2016

Workshop metody My Backpack (Brno)

16.04.2016

Program je určen zejména pro psychology a terapeuty pracující s dětmi v NRP. Přihlášky a dotazy na: g.vykypelova@seznam.cz, tel. 732 855 051

Syndikovat obsah