Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Transformace systému péče o ohrožené děti

Příloha časopisu Sociální práce

Prezentace výstupů z individuálního projektu MPSV Systémová podpora procesů transormace systému péče o ohrožené děti a rodiny. V jednotlivých příspěvcích jsou reflektovány zkušenosti z realizace projektu a hlavní zjištění z vybraných analýz.

Celá příloha je ke stažení na http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&podsekce=&ukol=1&id=84

Analýza implementace programu PRIDE v ČR

SocioFaktor

Cílem textu je zhodnocení implementace programu PRIDE po dvou letech jeho pilotáže v systému náhradní rodinné péče (dále NRP) v České republice. Do této pilotážese přitom zapojily postupně téměř všechny kraje.

Analýza fungování dohod o výkonu pěstounské péče

Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR

SocioFaktor s.r.o.

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovou péči

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn MŠMT, který stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních poskytujících péči ohroženým dětem.
Celý dokument je ke stažení na http://www.msmt.cz/file/35026/

Prohlášení lidskoprávních organizací k chystaným změnám v občanském zákoníku

Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých

Vzťahová väzba a trauma

Seminár pre odborníkov i profesionálnych rodičov o základnej téme náhradnej rodinnej starostlivosti.

Den rodin (Karlovy Vary)

16.05.2015

Srdečně vás zve Náhradním rodinám, o.p.s. a statutární město Karlovy Vary

Mapování pěstounské péče na přechodnou dobu

Projekt mapující statistické údaje o dětech, které prošly pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
http://www.rpp.cz/rubrika/mapovani-prubehu-pppd/

Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti

Tisková zpráva Úřadu vlády
Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva (dále jen „Výbor“) ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti a ve věci úpravy podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě

Usnesení:

S podporou Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání vyjádřenou v jeho usnesení ze dne 21. dubna 2015 týkající se péče o ohrožené děti:

Referent na MPSV

MPSV hledá odborného referenta/ku do oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče. Referent pro náhradní rodinnou péči - http://www.mpsv.cz/cs/20889
Ekonom - http://www.mpsv.cz/cs/20890

Každé dítě patří do rodiny. Nebo snad ne?

Mýty o pěstounské péči na přechodnou dobu

Přehledně a srozumitelně zpracované informace o pěstounské péči na přechodnou dobu, fakta vyvracející mýty, které v souvislosti s touto péčí zaznívají.

Celý článek k dispozici na http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/-kazde-dite-patri...

Usnesení Výboru proti mučení týkající se péče o ohrožené děti

Výbor proti mučení na svém zasedání dne 21. dubna schválil usnesení, ve kterém zastává názor, že ústavní péče o nejmenší děti je v rozporu s jejich zájmem. Dále doporučuje sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jeden resort.
Celé usnesení Výboru a jeho odůvodnění je v příloze.

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál upravuje způsob a průběh části výkonu přenesené působnosti krajských úřadů.
Obsahuje doporučené postupy pro provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany v působnosti krajských úřadů a pomoci jim tak při výkonu specifické kontrolní činnosti.

Převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/20123/Manual_kontrol.pdf

88 priorít na ochranu detí v regiónoch v roku 2015 zabezpečia akreditované subjekty

Slovensku a jeho 46 štátnym oddeleniam sociálnoprávnej ochrany detí pomôžu pri podpore rodín aj v roku 2015 akreditované subjekty.

Maco Benjamín, Slávik, Dorotka, Zori a Marika - hrdinovia pre deti s ťažkou skúsenosťou

Na stránke rozpravka.navrat.sk pribúdajú príbehy,ktoré môžu pomáhajúci profesionáli využiť pri komunikácií a pomoci deťom v témach sociálnoprávnej ochrany detí.

Syndikovat obsah