Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Návrh optimalizace systému řízení ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti

Sociofaktor, s.r.o.

Jak mohou sociální pracovníci podpořit rozvoj rodinných konferencí?

Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí, Amalthea, o.s., Pardubice

Sjednoťte systém péče o ohrožené děti - výzva vládě

Sjednoťte systém péče o ohrožené děti, vyzývá vládu nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu
http://www.vterinapote.cz/novinky/sjednotte-system-pece-o-ohrozene-deti-...

Efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky sociálně-právní ochrany (Ostrava)

21.09.2015
15.12.2015

http://www.velkyvuz-sever.cz/?event=efektivni-komunikace-a-rodinna-diagn...

Velký vůz Sever, tel. 777 594 441, sever@velkyvuz.cz

Kniha života – metoda práce s dítětem vyrůstajícím v NRP, úvod do problematiky

05.10.2015

Místo konání: Evangelická fara, Sladkovského 638, Pardubice
Datum konání: 5. 10. 2015
Rozsah semináře: 8 vyučovacích hodin
Max. kapacita semináře: 16 účastníků
Začátek semináře: 9:00 hod.
Cena: 1.600,- Kč/osoba (cena zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení na místě, tisk materiálů)

Kto, kým a na základe čoho je dnes považovaný za dosť dobrého rodiča?

Nová web stránka organizácie Návrat
rodicvpohode.navrat.sk prináša pre laikov i odborníkov výnimočné spojenie minulosti a súčasnosti. Vďaka tomu nám páni Hans Christian Andersen, Donald Winnicott, Zdeněk Matějček či Max Kasparú, sprostredkovane rozširujú optiku a inšpirujú nás, aby sme hľadali základy, hodnoty alebo podporu pre rodičovstvo.Vlastné alebo tých druhých.

Transformace systému péče o ohrožené děti

Příloha časopisu Sociální práce

Prezentace výstupů z individuálního projektu MPSV Systémová podpora procesů transormace systému péče o ohrožené děti a rodiny. V jednotlivých příspěvcích jsou reflektovány zkušenosti z realizace projektu a hlavní zjištění z vybraných analýz.

Celá příloha je ke stažení na http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=2&podsekce=&ukol=1&id=84

Analýza implementace programu PRIDE v ČR

SocioFaktor

Cílem textu je zhodnocení implementace programu PRIDE po dvou letech jeho pilotáže v systému náhradní rodinné péče (dále NRP) v České republice. Do této pilotážese přitom zapojily postupně téměř všechny kraje.

Analýza fungování dohod o výkonu pěstounské péče

Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR

SocioFaktor s.r.o.

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovou péči

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn MŠMT, který stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních poskytujících péči ohroženým dětem.
Celý dokument je ke stažení na http://www.msmt.cz/file/35026/

Prohlášení lidskoprávních organizací k chystaným změnám v občanském zákoníku

Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých

Vzťahová väzba a trauma

Seminár pre odborníkov i profesionálnych rodičov o základnej téme náhradnej rodinnej starostlivosti.

Den rodin (Karlovy Vary)

16.05.2015

Srdečně vás zve Náhradním rodinám, o.p.s. a statutární město Karlovy Vary

Mapování pěstounské péče na přechodnou dobu

Projekt mapující statistické údaje o dětech, které prošly pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
http://www.rpp.cz/rubrika/mapovani-prubehu-pppd/

Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti

Tisková zpráva Úřadu vlády
Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva (dále jen „Výbor“) ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti a ve věci úpravy podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě

Usnesení:

S podporou Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání vyjádřenou v jeho usnesení ze dne 21. dubna 2015 týkající se péče o ohrožené děti:

Syndikovat obsah