Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Sprava o dodrziavani prav deti

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2008
Autoři: Peter Guráň, Eliška Rusňáková, Milan Fico

Pestúnska starostlivosť a kontakty s biologickou rodinou

Daniela Žilinčíková, Návrat, o.z.

Čo napomáha dobrým kontaktom

Po 4 rokoch vzájomného odlúčenia a nekontaktovania došlo k stretnutiu 7 ľudí: 2 biologickí rodičia, ich najmladšia dcéra, ich 2 deti, ktoré žijú štvrtým rokom v pestúnskej rodine a obaja pestúnski rodičia.
Stretnutie sa uskutočnilo na podnet biologických rodičov, ale cesta k nemu viedla poctivým procesom prípravy na všetkých stranách.

Školák v náhradnej rodine

Elena Sládeková, Návrat, o.z.
Príručka pre učiteľov základných škôl
(o deťoch osvojených, v pestúnskej starostlivosti, v profesionálnej výchove)
Prijatie dieťaťa do náhradnej rodiny je závažná udalosť nielen pre rodinu, ktorá
dieťa prijíma, ale aj pre jej okolie – širšiu rodinu, susedov, kamarátov a školu, do ktorej dieťa začne chodiť.

Mediální kampaně na Slovensku

Projekt Adoptujte si náhradnú rodinu

Zámerom projektu Adoptujte si náhradnú rodinu, ktorý zrealizoval Návrat, o.z. bolo reflektovať proces zmeny postojov verejnosti voči opusteným deťom a rodinám, ktoré ich prijali.

Pestunska rodinka

V Návrate hľadáme rodiny pre opustené deti. Je to zvláštna práca.

Prináša obrovskú radosť, keď prídu fotky od rodičov, ktorí prežívajú prvé intenzívne chvíle so svojim dieťaťom doma. Tá radosť sa nedá s ničím porovnať. V kancelárii to buble, čo buble, priam vybubláva až von na rušnú ulicu. Fotky máme rozvešané všade.

10 zaručených spôsobov, ako zničiť perfektne fungujúce manželstvo pestúnskym rodičom

Pestúnske rodičovstvo je namáhavé a stresujúce, ale prináša tiež veľké uspokojenie. Rozhádzané emócie náhradnej starostlivosti môžu váš vzťah posilniť, ale aj zničiť. Ponúkam vám úsmevný pohľad na to, ako môže náhradné rodičovstvo zničiť vaše manželstvo. Je to napísané s humorom, no každý návrh má v sebe zrnko pravdy.

1. Vykašlite sa na manželstvo. Chráňte sa spoločného večera s partnerom – NIKDY nezostaňte sami spolu. Nech sa stane náhradné rodičovstvo celým vaším svetom, nech v ňom už niet miesta pre nič iného.

Systém ochrany dětí bez péče rodičů v České republice

Czech Statistical Office (2006), ‘System, in support of children without parental care in the Czech Republic’. Prague: Czech Statistical Office. Country Analytical Report prepared for the MONEE Project, UNICEF IRC.
Zpráva Českého statistického úřadu vypracovaná pro UNICEF v rámci Projektu MONEE v roce 2006.
Zabývá se počty dětí ve všech formách náhradní péče (kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy sociální péče, pěstounská péče včetně SOS vesniček, osvojení) a vývojovými trendy těchto dat.
Navíc obsahuje oddíl o ochraně dětí před násilím.

Bukurešťský projekt rané intervence

Charles A. Nelson, Charles H. Zeanah, Nathan A. Fox, Peter J. Marshall, Anna T. Smyke, Donald Guthrie
Tato studie provnává vývoj dětí žijících v ústavech s vývojem dětí, které byly z ústavů předány do pěstounské péče. Obě skupiny jsou také srovnávány se skupinou dětí, které v ústavu nikdy nebyly a žijí v rumunských rodinách. Studie zahrnuje výzkum vývoje mozku, chování, sociální a emocionální vývoj, kognitivní vývoj, jazykový vývoj a fyzický růst. Cíle studie jsou:

Od kojeneckých ústavů k dětským centrům a některé další aktuální otázky ústavní výchovy

Výstupy ze semináře

Aktuální otázky péče o děti v zařízeních

Pořádaného Společností sociální pediatrie České lékařské společnosti J.E.Purkyně ve spolupráci s Asociací náhradní výchovy dne 15.11.2007
I.Od kojeneckých ústavů k dětským centrům

  • Současný stav kojeneckých ústavů a dětských domovů v rezortu zdravotnictví
    (dr.Schneiberg, předseda SSP JEP)
  • Dětská centra jako moderní zařízení multisciplinární péče
    (dr.Schneiberg)
  • Stav legislativy v oblasti dětských center
    (dr.Truellová, MZ ČR)

Prostituce nezletilých dívek v kontextu ústavní výchovy

Obecně prospěšná společnost La Strada Česká republika, která se zabývá problematikou obchodování s lidmi a vykořisťování, publikovala výsledky výzkumu uskutečněného mezi nezletilými dívkami v ústavní výchově v ČR a na Slovensku, který byl zaměřen na jejich zkušenosti s prostitucí.

Sourozenci a pěstounská péče

Zdeněk Matějček, Věduna Bubleová, Jiří Kovařík
Středisko náhradní rodinné péče

Sourozenecký vztah se jeví jako významný resilientní činitel, který působí v životě osob vyrůstajících v pěstounských rodinách.
Znamená to, že v osudu lidí vystavených kdysi nebezpečí psychické deprivace má funkci ochrannou či obrannou a přispívá (v součinnosti s jinými takovými činiteli) k příznivému vývoji daného jedince i přes výchozí nepříznivé podmínky.
Celý článek na http://www.rodina.cz/clanek2634.htm

Šiška pro štěstí

Terapeutický příběh pro děti z ústavní péče.

Julie Farnam
Autorka je americká sociální pracovnice specializovaná na dětská traumata. Příběh Šiška pro štěstí má dětem odděleným od původní rodiny pomoci pochopit jejich situaci a vypořádat se s ní.
Příběh vznikl během působení Julie Farnam na Karlově univerzitě v Praze v rámci programu výměny lektorů z Fulbrightovy komise, a to ve spolupráci s doc. PhDr. Oldřichem Matouškem, vedoucím katedry sociální práce na Filozofické fakultě a s Fulbrightovou komisí.

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila „Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy“.
Materiál je dalším krokem v procesu sjednocování systému péče o ohrožené děti a je dílčím naplněním úkolů uložených Analýzou současného stavu institucionálního zajištění

Materiály pro práci s dětmi

Materiály Britské asociace pro osvojení a pěstounskou péči (British Association for Adoption and Fostering - BAAF), které lze použít pro práci s dětmi. Nabídka literatury k zakoupení.
http://www.baaf.org.uk/res/pubs/books/topics/children.shtml

Materiály Fostering Network, odkazy na stránky pro mladé lidi v péči
http://www.fostering.net/resources/subjects/children-and-young-people

Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch - zameranie na profesionálne rodiny zamestnancov

Filadelfiová, Jarmila. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.

Syndikovat obsah