Blog uživatele katerina

Návštěvnost našich stránek v roce 2010

Návštěvnost našich stránek stále roste. Za rok 2010 jsme zaznamenali 26 612 návštěv, což je o 50% více než v roce 2009. Z České republiky přišlo 19 779 návštěvníků, ze Slovenska 5730.
Nejnavštěvovanější stránkou v minulém roce byl příspěvek Sociálna práce s náhradnou rodinou http://www.vzd.cz/socialna-praca-s-nahradnou-rodinou
Mezi další oblíbené příspěvky patří Desatero pro rodiče dětí se syndromem ADHD
http://www.vzd.cz/desatero-pro-rodice-deti-se-syndromem-adhd a
10 kroků k deinstitucionalizaci

Našim návštěvníkům děkujeme za přízeň.

Nahá Lejla s bezdomovcem - článek Petra Třešňáka z Respektu

Celý článek je možné získat na stránkách http://respekt.ihned.cz/c1-49791430-nadpis-clanku-09 zasláním SMS za 15 Kč.

V článku se mimo jiné píše:

Pardubický kraj humanizuje sociální služby

Aktuální informace z Pardubického kraje

Slatiňany - Pardubický kraj v současné době připravuje realizaci pilotního projektu Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany. Převážná část nákladů projektu bude financována z evropských fondů, z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR. Ve Slatiňanech probíhá transformace od roku 1995 a přestěhováno je už 65 klientů.

MPSV posílí ochranu soukromí dětí v systému náhradní rodinné péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a s veřejným ochráncem práv upřesnilo podmínky pro zveřejňování osobních údajů dětí při procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Ve svém stanovisku vydaném dne 9. února 2011 označilo za nepřípustné zveřejňování osobních údajů a fotografií dětí, kterým má být zprostředkována náhradní rodinná péče, na internetu či v tisku. Stanovisko je určeno pro všechny subjekty, které na základě pověření vyhledávají budoucí pěstouny i osvojitele, i pro ty, kdo provádí

Chudoba nesmí být jediným důvodem pro odebrání dítěte - stanovisko Nejvyššího soudu

Chudoba rodiny a špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy. Nařídil to Nejvyšší soud v novém sjednocujícím stanovisku. Podle něj je dítě možné odebrat až v případě, kdy jiná opatření, například pomoc úřadů, nevedla ke zlepšení podmínek pro dítě.
"Důvodem pro nařízení ústavní výchovy dítěte nemohou být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zvláště pak její špatné bytové poměry," stojí ve stanovisku vydaném občanskoprávním a obchodním kolegiem.

Úmluva OSN o právech dítěte platí v ČR dvě desetiletí

Přesně před dvaceti lety, 7. ledna 1991, ratifikovalo tehdejší Federální shromáždění
České a Slovenské federativní republiky Úmluvu OSN o právech dítěte. Úmluva
byla podepsána v New Yorku 30. září 1990 a do dnešní doby k ní přistoupilo 191
států. Přijetím Úmluvy se náš stát zavázal k tomu, že zájem dítěte musí být předním
hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať již je uskutečňována veřejnými
nebo soukromými službami, úřady, zákonodárnými orgány a dalšími subjekty.
„I po dvaceti letech je však povědomí české společnosti o právech dítěte poměrně nízké.

V profesionálnych rodinách by mali byť deti do šesť rokov

Zlepšiť podmienky života detí v detských domovoch a podporiť osamostatňovanie mladých dospelých opúšťajúcich detské domovy chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v pripravovanej zmene zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Navrhované znenie zákona je už v pripomienkovom konaní.

Zpráva z Visegrádské konference

Konference Děti patří do rodiny
Ačkoliv v zahraničí se podobné akce konají pravidelně, ve visegrádském regionu byla konference o pěstounské péči novinkou. „Konference byla v zemích střední Evropy jedinečným počinem a umožnila srovnání jednotlivých zemí v procesu opouštění systému ústavní výchovy,“ řekl za pořádající Sdružení pěstounských rodin jeho manažer, Pavel Šmýd. „Naše republika sice nepatří k těm příkladným v postupech péče o opuštěné děti, ale objevuje se snaha o významnou změnu celého systému, a to je dobrý krok správným směrem.“

Pěstounské dávky budou nedotknutelné

Z pěstounských dávek se mají stát "odměny", plánuje vláda. Z odměn nebudou moci exekutoři strhávat dlužné částky. Stát chce začít zvýhodňovat pěstounské rodiny, a snížit tak rekordní počet dětí, které v Česku končí v kojeneckých ústavech. Ministerstvo práce proto podle zjištění HN plánuje, že pěstounské dávky už nebudou spadat pod dávky sociální podpory, jako je tomu nyní, ale budou to "zvláštní odměny". Pokud chystaná novela zákona projde sněmovnou a Senátem, přeměna dávek na odměny začne platit od roku 2012.

Péče o děti

Ministr Dobeš chce přísnější ústavy pro dětské násilníky

Ministr školství Josef Dobeš chce zavést přísnější ústavy pro dětské násilníky, než jsou ty současné. Podle Dobeše by se měly rozdělit do čtyř skupin a ty nejpřísnější by byly detenční ústavy s podobným režimem jako pro dospělé kriminálníky.

Celý článek je na: http://zpravy.idnes.cz/dobes-chce-prisnejsi-ustavy-pro-detske-nasilniky-...

Kvůli ekonomické krizi končí stále více dětí v dětském domově

Kvůli zanedbané péči se v posledních letech do dětských domovů dostává čím dál vyšší počet dětí a podle statistik z loňského roku je jich dokonce víc než týraných a zneužívaných dohromady. Nejde však o případy, kdy by rodiče za nic nemohli a jenom se ocitli bez prostředků.

Celý článek na http://www.novinky.cz/zena/deti/216154-kvuli-ekonomicke-krizi-konci-stal...

Česko zaostalo za světem. Do ústavů zavírá i nejmenší

Slovensko, Maďarsko i Polsko. To jsou země, kde zákon zakazuje, aby dítě do tří let skončilo v ústavu. V České republice je taková praxe dál běžná.

Ke konci loňského roku bylo v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro nejmenší děti umístěno přesně 1391 dětí.

Nové cesty sociálnej inklúzie Rómov

Ústav etnológie SAV realizuje výskumný projekt zameraný na mapovanie vplyvu pôsobenia náboženských misií na sociálnu inklúziu Rómov na Slovensku – projekt SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou).

Vláda odsouvá lidská práva na druhou kolej, sílí hlasy kritiků

Z článku na http://zpravy.idnes.cz/vlada-odsouva-lidska-prava-na-druhou-kolej-sili-h...

Vláda přišla o poradní hlas Tominové i Šabatové

Dětské domovy budou až krajní řešení, stát chce více krátkodobých pěstounů

Celý článek na http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?c=A101025_224948_domaci_abr

Stát chystá změnu systému péče o ohrožené děti. Dětské domovy by byly až krajní možností v případě, že všechny jiné selžou. Hlavní roli by měli hrát profesionální pěstouni, u kterých by děti zůstávaly jen několik měsíců. Úřady chtějí také pracovat s rodinou v potížích.

Syndikovat obsah