Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Pěstounská péče na přechodnou dobu jako "nádherné poslání"

"Neděláme to pro naše pocity, ale pro pocity těch dětí.", říkají v rozhovoru manželé Schneebergerovi z Těrlicka, pěstouni na přechodnou dobu

Mapy ohrožení dětí a rodin v ČR

Sociodemografická analýza

SocioFaktor, s.r.o., 2013

Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi.

Celá nalýze je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf

Dopady novely zákona č. 359/1999 Sb.

Převzato z http://www.denik.cz/z_domova/pestounu-pribyva-zije-u-nich-pres-12-tisic-...
článek a rozhovor s panem PhDr. Miloslavem Macelou

Pěstounů příbývá. Žije u nich přes 12 tisíc svěřenců

Praha - Počet rodin, jež se starají o nejmenší na přechodnou dobu, vzrostl od loňska skoro desetkrát. Více je i podpůrných služeb, které jim pomáhají.

Na Slovensku vznikajú ďalšie odborné centrá na podporu náhradných rodín

Ďalším dôkazom, že náhradné rodiny sú skutočnou pomocou deťom v ohrození, je aj zriaďovanie ďalších odborných pracovísk na ich podporu.

Správa ombudsmanky o dodržiavaní práv detí, ktoré žijú v reedukačnom centre

Aktuálna správa z prieskumu dodržiavania základných práv a slobôd detí v reedukačnom centre vyzerá znepokojivo.

Zpráva ombudsmana z návštěv diagnostických ústavů

Zpráva Veřejného ochránce práv ze systematických návštěv diagnostických ústavů, 2013

Zpráva ombudsmana z návštěv středisek výchovné péče

Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv středisek výchovné péče, 2013

V rámci série systematických návštěv zařízení, ve kterých jsou v České republice umístěny děti, se veřejný ochránce práv zaměřil rovněž na střediska výchovné péče. Celkem jich bylo navštíveno pět a v žádném z nich nebylo konstatováno špatné zacházení. V některých však byly shledány nedostatky v oblasti materiálních podmínek, či zajištění soukromí dětí.

Ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV pan PhDr. Macela byl odvolán

Ministryně odvolala úředníka, který chtěl zrušit kojenecké ústavy
Hana Čápová, Respekt
Převzato z http://respekt.ihned.cz/fokus/c1-60158190-ministryne-odvolala-urednika-k...

Vizionáři se česká ministerstva zrovna nehemží. Ředitel odboru rodiny na ministerstvu práce a sociálních věcí Miloslav Macela byl výjimkou. Chtěl dosáhnout toho, aby česká rarita – tisíce dětí v ústavech – vzala za své.

Národný akčný plán pre deti Slovenska na roky 2013- 2017 .

"Akčný" dokument, ktorým sa budú riadiť rezorty a iné subjekty Slovenska v oblasti ochrany detí je schválený.

Počet dětí žijících v pěstounské péči se zvyšuje

Převzato z http://www.novinky.cz/zena/deti/305730-pocet-deti-zijicich-u-pestounu-se...

V posledních letech se zvyšuje počet dětí, které nalezly domov v pěstounských rodinách. Nejedná se vůbec o zanedbatelné číslo. V České republice je nyní už téměř deset tisíc rodin pěstounů a poručníků, u kterých získalo domov více než dvanáct tisíc dětí.

"Vteřina poté"

www.vterinapote.cz

Skupina mladých lidí, kteří prošli dětským domovem, pěstounskou péčí. Rozdílné osudy spojuje společné úsilí - přispět k pozitivním změnám v systému ochrany dětí.
-----------------------------

Terapeutické príbehy v sociálnoprávnej ochrane detí

Vrámci projektu Detstvo potrebuje rozprávku spustil Návrat, o.z. web stránku (http://rozpravka.navrat.sk), na ktorej je voľne k dispozícií aj 8 príbehov, ktoré je terapeuticky možné použiť aj pre deti v najťažších situáciách sociálnoprávnej ochrany detí.

Profesionální náhradní výchova v rodině aneb výhody a nedostatky profesionálního rodičovství na Slovensku

Bronislava Halašová , bakalářská práce
2012, KSocPed PdF MU

RODINNÉ KONFERENCE V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH

Občanské sdružení Amalthea nabízí novou metodu sociální práce s rodinou tzv. rodinné konference.

Metody práce s dětmi v náhradní rodinné péči

My Backpack
Můj baťoh

Představte si, že vám jednoho dne řeknou, že už nemůžete zůstat se svojí rodinou. Řeknou vám, abyste si sbalili věci a že budete bydlet jinde. Nemáte představu, kam jedete. Podobné zkušenosti má mnoho dětí v pěstounské péči.

Syndikovat obsah