Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Jak nepřecenit své síly?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2008
Když jsem začínal pracovat v oblasti náhradní rodinné péče (NRP), opravdu mě překvapilo, jak obrovský je rozdíl mezi pěstouny a osvojiteli. Abych se přiznal, dodnes mě to občas udiví a na řadu otázek týkajících se těchto rozdílů, stále nenacházím uspokojivou odpověď. Jednou z nich je otázka: Proč jevem předimenzování rodiny trpí především pěstouni, a ne osvojitelé?

Pestúnská starostlivosť v súkromnom a verejnom práve

Katarína Kalocsányiová, diplomová práce z právnické fakulty UK v Praze
Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť ucelený obraz o právnej úprave pestúnskej starostlivosti – tak v súkromnoprávnych ako aj vo verejnoprávnych súvislostiach.

Romské dítě v náhradní rodině - projekt Centra náhradní rodinné péče v Ostravě

Jarmila Valoušková, FOD Ostrava

Dovolte mi moji milí,
pozdravit vás v této chvíli.
Pěstouny vám představiti,
chvíli jejich život žíti.

Že všechny děti naše jsou
je heslo toho spolka.
Ať velké, malé, tmavé, blond,
ať kluk je to či holka.

Jiné matce narozené
přichází k nám dítě,
malé, větší, odrostlejší,
nestačí říct „chci Tě“.

Úřady je třeba žádat
a žádost svou neodkládat,
argumenty ji podkládat.

Na úřadě byrokrati
tvoji žádost vyhodnotí
a někdy ji také vrátí.

Já ale žádat neměla bych,
spíš nabízet
rodinu, domov, zázemí.

Možnosti užívání audiovizuálních systémů ve školských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podle § 15 zákon. Č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění, je využívání audiovizuálních systémů možné pouze za splnění několika podmínek:

  • Používání audiovizuálních systémů pouze v zařízeních, kde jsou umístěny děti s nařízenou ochrannou výchovou. Jiné zařízení institucionální výchovy není oprávněno tyto systémy používat.

Národní průzkum situace dětí v náhradní péči

Eurochild

V roce 2009 Eurochild uskutečnil prostřednictvím svých členských organiací průzkum situace dětí v náhradní péči v Evropě. Výkum hledal odpovědi na otku počtu dětí v náhradní péči, včetně ústavní, komunitní a rodinné péče, profilů dětí v péči, jaké děti náhradní péče odcházejí. Dále se zabýval institucionlním zabezpečením náhradní péče, dostupnosti dat, existencí standardů a podpory pro aktivní účast dětí. Účastnilo se 30 evropských zemí. Tento výzkumný přehled nemá za cíl vědecky rigorózní výzkumné cvičení, ale spíše identifikovat, jaké informace jsou dostupné a zaměřit se na společné trendy v rámci Evropy.

Národní standardy pro pěstounskou péči, UK

UK National Standards for Foster Care
Národní normy Velké Británie z roku 1999 vytvořené organizací Fostering Network (dříve
National Foster Care Association)

- nejsou právně závazné, představují nejlepší postupy, poskytovatelé pěstounské péče v UK by je měli splňovat
http://www.hse.ie/eng/Staff/FactFile/FactFile_PDFs/Other_FactFile_PDFs/T...

National Minimum Standards of Foster Care
Národní minimální požadavky pro pěstounskou péči z roku 2002 (platné pro

Päť a pol tisíc detí na Slovensku hľadá cestu domov alebo do inej rodiny

Dana Žilinčíková

Na jednom odbornom fóre zaznelo: ak potrebuje štát vojakov, urobí regrutačnú kampaň. Takže keď potrebujete náhradné rodiny, robte regrutačné aktivity a kampane. Robte ich dovtedy, kým nemáte dosť ľudí...

Na Slovensku približne 14 tisíc detí žije mimo vlastnej rodiny. Z toho - počet detí v náhradnom rodinnom prostredí je viac než 8 tisíc, žiaľ v prostredí ústavnej starostlivosti je viac než 5,5 tisíc detí (okolo 40 %).

Dojčiť adoptované dieťa?

Juraj Vegh, Centrum Návrat v Bratislave

Dnes, keď už aj dojčenie vlastného potomka prestáva byť samozrejmosťou, prichádzame s ponukou odpovedí na otázky: dojčiť adoptované dieťa? Dá sa to? Má to zmysel?

Koncom roka sa v Návrate v Bratislave uskutočnili dva minisemináre, na ktorých sa hovorilo o prínosoch adoptívneho dojčenia pre matku, aj dieťa. Sme vďační poradkyni v dojčení Andrejke Polokovej z OZ Mamila, ktorá o adoptívnom dojčení poskytla cenné informácie a je ochotná radiť mamám, ktoré sa rozhodnú dojčiť svoje adoptované dieťa.

Dojčiť adoptované dieťa?

Nebezpečí poškození malých dětí v ústavní péči

Kevin Browne

Malé děti jsou často umisťovány do ústavní péče na celém světě. K tomu dochází navzdory široce uznávanému faktu, že ústavní péče má negativní důsledky pro vývoj dětí (Carter, 2005; Johnson, Browne and Hamilton-Giachritsis, 2006). Např. malé děti v ústavech pravděpodobně mají horší zdravotní stav, opoždění ve fyzickém vývoji, zhoršení ve vývoji mozku, opoždění ve vývoji a narušení schopnosti navzovat vztahy. Důsledkem toho mají tyto děti v porovnání s dětmi vyrůstajícími v rodinném prostředí horší intelektuální, sociální a behaviorální schopnosti.

Haiti - Unaccompanied and Separated Children - Guiding Principles

Unaccompanied and Separated Children in emergency-affected Countries

Guiding Principles

IFCO konference v Dublinu v roce 2009

Tomáš Řemínek, Jana Lexová

Opomíjená agenda - Ochrana dětí bez odpovídající rodičovské péče

Ve dench 30.11. - 3.12 se uskutečnila prestižní 1010. WILTON PARK KONFERENCE, kterou spolufinancovala organizace Save the Children ve spolupráci s UNICEF a The Better Care Network

Save the Children, společně s UNICEF a Better Care Network, pozvali představitele vlád, dárců, mezinárodních organizací, soukromých nadací a univerzitní pracovníky, aby společně zkoumali výzvy a možnosti ochrany dětí bez odpovídající rodičovské péče.

Černé dítě v bílé rodině

Lidové noviny 21.11.209

Lze úspěšně vychovat adoptované romské dítě? Otázka zní, co je to úspěch

Nelze se divit, že texty o adopci romských dětí budí emoce. Když nejsou data – a jediná statistika se skrývá v textu „Cikánské děti v náhradní rodinné péči“ z roku 1981 (!) – zbývají jen osobní příběhy.

Zpráva org. EveryChild: "Missing: Children without Parental Care in International Development Policy"

Emily Delap, James Georgalakis, Anna Wansbrough-Jones, EveryChild

Dvacet let od přijetí Úmluvy o právech dítěte je stále patrný alarmující nedostatek v dodržování základních dětských práv, zejména práva dítěte vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí. Výzkum zvláště z méně rozvinutých zemí dokládá značný a rostoucí počet dětí bez rodičovské péče s devastujícím dopadem na dětská práva.

Zpráva org. World Vision International: "Because We Care: Programming Guidance for Children Deprived of Parental Care"

Elizabeth Oswald, World Vision International

Organizace World Vision se zaměřuje na skupiny nejvíce zranitelných a ohrožených dětí - dětí žijících na ulici, děti pečující o sourozence, děti nucené k prostituci, děti žijící ve velkých, neosobních ústavech. Všechny tyto děti jsou, bez péče a ochrany rodičů jako primárních pečovatelů, vystaveni řadě forem zneužívání, zanedbávání, týrání. World Vision vidí jako závazek investovat do skupiny těchto nejzranitelnějších a vymezit odpovědi na jejich obtížné životní situace.

Syndikovat obsah