Blogy

Počet dětí v pěstounské péči stoupá - tisková zpráva MPSV

Od roku 1993 do roku 2009 bylo v České republice svěřeno do pěstounské péče 15 984 dětí, tj. průměrně 940 dětí ročně. Každým rokem až na výjimky se počet dětí umístěných do pěstounské péče zvyšoval, v roce 1993 jich bylo umístěno 656, zatímco v roce 2009 jich bylo 1568. Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), které koordinuje transformaci systému péče o ohrožené děti v České republice, je pěstounskou péči ještě více posílit.

Ministr Dobeš sloučil odbor rovných příležitostí s odborem prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy

Na MŠMT došlo ke sloučení odborů a odvolání jejich dosavadních ředitelek. Více na http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/175500.aspx

Ako nova vlada na Slovensku chce pomoct detom

Z programovych tez novej vlady

  • Zadefinujeme sankcie za nedoržiavanie zákona o sociálnoprávnej ochrane.
  • Zabezpečíme, aby sa deti do veku 6 rokov umiestňovali výlučne do rodinného prostredia.
  • Zjednotíme podmienky výkonu zamestnania profesionálnych rodičov a zavedieme inštitút špecializovaného profesionálneho rodičovstva detí so zdravotným postihnutím.
  • Dobudujeme siete terénnych sociálnych pracovníkov (aj z prostriedkov EÚ) a zameriame ich aj na prácu s biologickou rodinou dieťaťa za účelom sanácie rodiny.

29 zástupců neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí diskutovalo se zástupci z MPSV a MŠMT o transformaci

Brno, 10. 6. 2010 – Neformální pracovní skupina neziskových organizací působících v náhradní rodinné péče, která vznikla na konci minulého roku z iniciativy Informačního střediska Mikuláš, o.p.s, se sešla v Brně dne 10. června na čtvrtém společném Setkání pomohlo zajistit Sdružení pěstounských rodin a finančně jej podpořila Nadace táta a máma. K setkání byli přizváni i Bc. Sophia Dvořáková z Ministerstva práce a sociálních věcí a Mgr.

Oblast sociálně-právní ochrany dětí nemá dostatek pracovníků, pomoci má národní akční plán

Tisková zpráva MPSV z 17.6.2010
O 32 % pracovníků více by potřeboval systém sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností. V případě kurátorů pro děti a mládež se jedná dokonce o 47 %. Celkem chybí cca 560 pracovníků. Vyplývá to z analýzy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, kterou zadalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Komisař Rady Evropy pro lidská práva vyzývá ČR, aby zamezila segregaci Romských dětí

Soud pro lidská práva ve Štrasburku zjistil, že 18 romských dětí z Ostravy se stalo obětí diskriminace. Statistiky ukazují, že mají 27krát vyšší šanci než neromské děti být vzděláváni ve školách určených pro mentálně postižené děti. (Případ D.H. a další, listopad 2007).

Nový informační systém MPSV bude sbírat data o sociálních službách

K efektivnímu řízení systému sociálních služeb má přispět nový informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Pro statistický sběr dat o sociálních službách byl oficiálně spuštěn 4. května 2010 v rámci elektronické aplikace Okslužby-poskytovatel. MPSV tak prostřednictvím unikátního systému sběru statistických dat bude moci lépe mapovat síť sociálních služeb v České republice a pružněji reagovat na potřeby jejich klientů i poskytovatelů.

23 neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí diskutovalo se zástupci z MPSV a MŠMT o transformaci systému

Neformální pracovní skupina neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, která vznikla na konci minulého roku z iniciativy Informačního střediska Mikuláš, o.p.s, se sešla v Praze dne 14. dubna na třetím společném setkání. Setkání v pražském hotelu Mariott pomohlo zajistit Sdružení SOS dětské vesničky a finančně jej podpořila Nadace táta a máma. K setkání byly přizvány i Bc. Sofia Dvořáková z Ministerstva práce a sociálních věcí a Mgr.

Polovica detí nemusí byť v detskom domove

V Spoločnosti Úsmev ako dar sa 22.4.2010 prvýkrát stretla pracovná skupina, ktorej cieľom je zefektívniť prácu s rodinami v kríze, aby čo najmenej detí z týchto rodín vyrastalo v detských domovoch. Pracovná skupina sa bude stretávať pravidelne, výsledkom stretnutí budú návrhy na úpravu legislatívy a najmä na zefektívnenie praxe sociálnej práce s rodinou.

Asociace náhradních rodin ČR má nové vedení

Dne 23. 4. 2010 se v Praze konala valná hromada Asociace náhradních rodin České republiky (ANR ČR). Sešli se na ní pěstouni a osvojitelé z celé republiky a zhodnotili první rok společné práce ve své zastřešující organizaci. Účastníci valné hromady zvolili nové vedení organizace, jejímž předsedou se stal několikanásobný pěstoun Aleš Dietrich z Nové Cerekve, kraj Vysočina.

Slovensko plánuje zobrať rómske deti z rodín

Amnesty International varuje, že vytváranie internátnych škôl pre rómske deti a snaha „postupne oddeľovať deti od spôsobu života, ktorý momentálne žijú v osadách“ je diskriminačným konaním a je jednoznačným útokom na spôsob života Rómov.
Celý článke je na http://www.amnesty.sk/clanky/753/slovensko-planuje-zobrat-romske-deti-z-...

Národní akční plán péče o ohrožené děti je v první fází své realizace

Tisková zpráva MPSV z 1.3.2010

Profesionální a dobře fungující systém péče o ohrožené děti je prioritou Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009–2011 (NAP). Plánem se průběžně zabývá a jeho plnění hodnotí mezirezortní skupina expertů koordinovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Na posledním jednání 3. února 2010 představil zástupce firmy Heuréka CZ, spol. s r.o. (vítěz veřejné zakázky) Analýzu systému péče o ohrožené děti, která je první fází NAP. Pro to, aby analýza měla vypovídací hodnotu, je třeba nasbírat data od všech zainteresovaných stran, včetně pracovníků, kteří v dané oblasti působí.

Návštěvnost našich stránek za první rok

Za první rok od zveřejnění našidch stránek jsme zaznamenali 18320 návštěv od 11589 návštěvníků ze 49 zemí. Nejvíc návštěv máme samozřejmě z Čech (14730) a e Slovenska (3147).
Nejnavštěvovanejší příspěvky na našich stránkách jsou:
http://www.vzd.cz/deti-mezi-ustavni-vychovou-rodinou-10-kroku-k-deinstit...
http://www.vzd.cz/transformace-sjednoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti
http://www.vzd.cz/poznamky-k-soucasne-situaci-v-ustavni-vychove-deti
http://www.vzd.cz/profesionalny-rodic-alebo-gulata-kocka
http://www.vzd.cz/desatero-pro-rodice-deti-se-syndromem-adhd

Kniha Mosty z chudoby

Ruby K. Payne, PhD., Philip DeVol, Terie Dreussi Smith

Exministryně Kuchtová chce prosadit půjčování dětí z domovů na víkend

Rodiny by si měly častěji brát na víkendy a na návštěvy děti z dětských domovů. Tuto myšlenku chce prosadit exministryně školství Dana Kuchtová, která nyní působí jako ředitelka Dětského domova v Klánovicích. Situaci dětí vyrůstajících bez rodiny chce zlepšit díky takzvané hostitelské péči.
Celý článek na http://zpravy.idnes.cz/exministryne-kuchtova-chce-prosadit-pujcovani-det...

Syndikovat obsah