Blogy

V ČR chybí standardy pro oblast pěstounské péče

Účastníci specializovaného dlouhodobého kurzu Využití zkušeností z Velké Británie při rozvoji vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče a práce s ohroženou rodinou, který zaštiťuje o.s. Člověk hledá člověka ve spolupráci s British Association for Adoption & Fostering (BAAF), se již podruhé setkali v lednu 2010.
Hlavním tématem čtyř dnů s anglickými lektory byl tentokrát proces náboru pěstounů, posouzení žadatelů, přípravy pěstounů a výběru pěstounů pro konkrétní dítě.

Pro zájemce o zapojení do výzkumu v mezinárodním projektu

Application Pack
Researcher

The Faculty of Education, Charles University, is contracting a researcher to work on a new 2-year project which will focus on monitoring the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) for children with intellectual disabilities.

IFCO konference v Dublinu v roce 2009

Tomáš Řemínek, Jana Lexová

Opomíjená agenda - Ochrana dětí bez odpovídající rodičovské péče

Ve dench 30.11. - 3.12 se uskutečnila prestižní 1010. WILTON PARK KONFERENCE, kterou spolufinancovala organizace Save the Children ve spolupráci s UNICEF a The Better Care Network

Save the Children, společně s UNICEF a Better Care Network, pozvali představitele vlád, dárců, mezinárodních organizací, soukromých nadací a univerzitní pracovníky, aby společně zkoumali výzvy a možnosti ochrany dětí bez odpovídající rodičovské péče.

První setkání neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí otevřelo nové možnosti pro spolupráci

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. uspořádalo ve spolupráci s o.s. Amalthea, Rozum a Cit, o.s. a Sdružení SOS dětských vesniček dne 9.12.2009 první neformální setkání zástupců neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí (pěstounstvím a osvojením).

MŠMT vyzývá ke spolupráci

Výzva ke spolupráci na novelizaci zák. č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

V návaznosti na Národní akční plán Transformace a sjednocení péče o ohrožené děti a Rámcovou koncepci transformace ústavní péče odbor prevence, speciálního školství a institucionální výchovy připravuje novelu zákona č. 109/2002 Sb.

Seminár sudcov

Špecifiká rozhodovania v otázkach detí a rodiny v súdnom konaní je názov pracovného workshopu, ktorý už druhýkrát spoluorganizovali Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Ministerstvo spravodlivosti SR. Pracovný workshop sa uskutočnil v dňoch 30. – 31. marca 2009 v zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pod záštitou ministra spravodlivosti Štefana Harabina.

Rodičovské školy na východe Slovenska

Od októbra sa v Prešove a v Bardejove, raz do týždňa stretávajú rodičia na tzv. rodičovskej škole. Skupiny sa venujú praktickej aplikácii klasických tém adlerovskej psychológie akými sú: výchovné štýly, techniky povzbudzovania a logických dôsledkov, súrodenecké konštelácie, či súrodenecká rivalita.

Dorka vyhrala cenu nadácie SOCIA „ZAOSTRENÉ NA KVALITU“

Centrum pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach získala prestížnu Cenu nadácie SOCIA. Súťaž o CENU NADÁCIE SOCIA bola vyhlásená v marci 2009 v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Bola určená mimovládnym neziskovým organizáciám (MNO), ktoré poskytujú sociálne služby v domácnosti, ambulantne alebo v zariadeniach nahrádzajúcich prirodzené prostredie klientov. Cieľom bolo podporiť systematické zlepšovanie podmienok života klientov prijímaním takých opatrení, ktoré nevyžadujú veľké finančné investície.

Konec dětské chudobě - konference Eurochild

Konec dětské chudobě - hlavní moto konference org. Eurochild, která proběhla 11.-13.11.2009 na Kypru

Odkaz na průvodní řeč eurokomisaře Vladimíra Špidly v angličtině
http://www.youtube.com/watch?v=KXcPOgwxhRk

Hlavním apelem koference členů org. Eurochild byla nutnost vedení evidence uplaňování Úmluvy o dětských právech v praxi jednotlivých zemí, zejména vzhledem k blížícímu se roku 2010, Evropského roku boje proti chudobě a sociální exkluzi.
Dále v kontextu dlouhodobého cíle EU - redukovat dětskou chudobu v evropských zemích o 50% do konce roku 2015.

Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny

Návrat, o. z. spolu s partnermi a spoluorganizátormi si Vás dovoľuje pozvať na Medzinárodný seminár o ohrozených deťoch a celoslovenský seminar o kvalitnení systému pomoci

26. novembera 2009 v Banskej Bystrici

Více informací v pozvánce ke stažení.

Konference k institucionální výchově

MŠMT pořádá konferenci "Transformace systému náhradní výchovné péče – spoluprací ke změně" ve čtvrtek, 5. listopadu 2009 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční konference k institucionální výchově s mezinárodní účastí.

Více informací a program je na http://www.msmt.cz/socialni-programy/konference-k-institucionalni-vychove

Péče o ohrožené děti se má sjednotit, pomůže Národní akční plán

Tisková zpráva MPSV z 27.10.2009

Systém péče o ohrožené děti musí být průhledný a funkční tak, aby dítě v krizi mělo

Rodina na prahu 21. století

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky jako resort odpovědný za koncipování a realizaci rodinné politiky v České republice pořádá konferenci o rodinné politice s tématem „Rodina na prahu 21. století“. Konference se bude konat ve dnech 10. – 11. prosince 2009.

Syndikovat obsah