Blogy

UNICEF a úřad vysokého komisaře pro lidská práva OSN volají po ukončení umisťování malých dětí do ústavů

UNICEF a Úřad vysokého komisaře pro lidská práva OSN zahájily kampaň proti stále rozšířené praxi umisťování dětí do ústavních zařízení.

Vyjádření generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona k mezinárodnímu dni rodiny

Zatím jen v angličtině, pro orientční překlad použijte, prosím www.google.com/translate Český překlad uveřejníme co nejdříve

Far too many families endure chronic, punishing hardship. Lacking jobs and the means to make ends meet, adults are unable to provide adequate nutrition for children, leaving them with lifelong physical and cognitive scars. Other family members can suffer neglect and deprivation. Poverty continues to claim the lives of hundreds of thousands of women each year in childbirth.

Zpráva z prošetření kauzy týraného chlapce z Brna, připravované legislativní změny, národní inciativa Právo na dětství

Tisková zpráva MPSV - převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/10898/tz_010611a.pdf

ZPRÁVA EXPERTNÍHO TÝMU Z PROŠETŘENÍ KAUZY TÝRANÉHO CHLAPCE Z BRNA

Iniciativa žádá politiky: neodsuzujte děti k ústavní péči, umožněte jim pobyt v náhradních rodinách

Praha, 31. května 2011 – Českými kojeneckými ústavy ročně projdou téměř 2 000 malých dětí, které jsou odtrženy od své matky či svého otce. V některé z forem institucionální výchovy je u nás umístěno dokonce 11 000 dětí, které jsou odsouzeny žít mimo rodinu. Cílem celostátní iniciativy, za níž stojí pět neziskových organizací dlouhodobě se věnujících náhradní rodinné péči, je přimět politiky změnit státní systém péče o ohrožené děti, a to novelizací zákona o sociálně-právní ochraně dětí a občanského zákoníku.

Rodiny v kríze nás učia ako im môžeme pomôcť

Rodiny v kríze alebo rodiny v ohrození prežívajú problémy, ktoré nie je možné vyriešiť za krátky čas. A tak zmluvy s úradmi, ktoré sa v súčasnosti uzatvárajú len na pár mesiacov v roku, nedokážu vytvoriť systematickú pomáhajúcu podporu. Rodiny, s ktorými sa stretávame, však o ňu stoja.

Odskúšané: Terapia dotykom môže zlepšiť vzťahy

Návrat
Myslela som si, že sa nemám čo naučiť o dotykoch. Veď som taký ten dotykový typ. No terapia dotykom ma zaskočila a ukázala mi inú hĺbku dotýkania sa. Hĺbku, ktorá výrazne posunula kvalitu nášho vzťahu s dcérou. Tá hĺbka sa objavila odrazu v dennom živote.“ Mirka, mama 15-mesačnej dcéry

Respitná starostlivosť v náhradnej rodine už aj u nás na Slovensku

Asociácia náhradných rodín pripravila a rozbieha projekt odľahčujúcej starostlivosti / respitnej / pre náhradné rodiny v Bratislavskom kraji.

Hľadá sa poradca Junior

Z Návratu
Začíname s prípravou knihy pre deti a tínedžerov, ktorí žijú v pestúnskych a adoptívnych rodinách. Aj preto, že na Slovensku zatiaľ nič podobné nemáme, rozhodli sme sa inšpirovať skúsenosťami mladých ľudí, ktorí sami prežili detstvo v náhradnej rodine.
Úplne vážne hľadáme poradcov a spoluautorov knihy!

Kniha by mala uzrieť svetlo sveta na jeseň 2011, ale ešte nemá ani názov. Je to možno divné, my si však myslíme, že tínedžeri sú lepší a rýchlejší ako my a pošlú nám svoje návrhy akoby sa mala volať.

V profesionálnych rodinách vyrastá stále viac detí

V profesionálnych rodinách vyrastá už skoro tisíc detí. Tento počet ešte narastie, ak poslanci schvália zmenu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Podľa návrhu by v profesionálnych rodinách mali vyrastať deti do šiestich rokov. Novelu posunuli poslanci počas poslednej schôdze do druhého čítania.

Reforma systému péče o ohrožené děti a Právo na dětství

Miloslav Macela

Systém péče o ohrožené děti v České republice stojí na prahu velké reformy. O její potřebě není třeba diskutovat. Jde o systém, který se vyznačuje značnou resortní roztříštěností, velkým množstvím aktérů, nejasnými pravidly a různorodými finančními zdroji a toky. Vládne v něm celá řada stereotypů, zažitých postupů a předsudků. Je předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti, a to jak na domácí, tak i na mezinárodní úrovni. Přitom je jen málo tolik citlivých oblastí, jako je péče o děti.

Celý článek na http://www.mpsv.cz/cs/10566

MPSV podpoří profesionalizaci pěstounské péče

Tisková zpráva MPSV z 9.3.2011

Děti se učí milovat rodiče na psychiatrii

Holčičku zavřeli na psychiatrii, protože se nechtěla stýkat s jedním z rodičů

Převzato z http://www.idnes.cz

Malou Kristýnu zavřely úřady na půl roku do psychiatrické léčebny. Nesměla vycházet ven. Důvodem bylo jen to, že se nechtěla stýkat s jedním ze svých rodičů. Trpěla takzvaným syndromem zavrženého rodiče, který se dostavuje po rozvodu. Dětí takto zavřených do léčeben jsou v Česku desítky.

Návštěvnost našich stránek v roce 2010

Návštěvnost našich stránek stále roste. Za rok 2010 jsme zaznamenali 26 612 návštěv, což je o 50% více než v roce 2009. Z České republiky přišlo 19 779 návštěvníků, ze Slovenska 5730.
Nejnavštěvovanější stránkou v minulém roce byl příspěvek Sociálna práce s náhradnou rodinou http://www.vzd.cz/socialna-praca-s-nahradnou-rodinou
Mezi další oblíbené příspěvky patří Desatero pro rodiče dětí se syndromem ADHD
http://www.vzd.cz/desatero-pro-rodice-deti-se-syndromem-adhd a
10 kroků k deinstitucionalizaci

Našim návštěvníkům děkujeme za přízeň.

Nahá Lejla s bezdomovcem - článek Petra Třešňáka z Respektu

Celý článek je možné získat na stránkách http://respekt.ihned.cz/c1-49791430-nadpis-clanku-09 zasláním SMS za 15 Kč.

V článku se mimo jiné píše:

Pardubický kraj humanizuje sociální služby

Aktuální informace z Pardubického kraje

Slatiňany - Pardubický kraj v současné době připravuje realizaci pilotního projektu Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany. Převážná část nákladů projektu bude financována z evropských fondů, z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR. Ve Slatiňanech probíhá transformace od roku 1995 a přestěhováno je už 65 klientů.

Syndikovat obsah